Browsing category

November 12, 2019

ACES

Tennis app.

READ MORE

Mobile Phones – second procurement

Ovim putem vas pozivamo da podnesete ponudu za dodelu ugovora za nabavku mobilnih telefona. U nastavku je dokument sa detaljnijim opisom i uslovima učešća. Poziv za podnošenje ponude 2 – Telefon Krajnji rok za podnošenje ponuda je: 13. 11. 2019. u 12:00h Ponude dostaviti neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu Naručioca: Milutin […]

READ MORE