Browsing category

May 28, 2019

Laptop and desktop working station procurement

Ovim putem vas pozivam da podneste ponudu za nabavku računarske opreme. U prilogu su dokumenti sa detaljnim opisom i uslovima učešća. Za ponuđače iz Republike Srbije: Obrazac 3 – Konkursna dokumentacija – RS Za ponuđače van teritorije Republike Srbije: Obrazac 3 – Konkursna dokumentacija – EU Krajnji rok za podnošenje ponuda je: 10. 6. 2019. u 13:00h […]

READ MORE