Mobile Phones procurement

Ovim putem vas pozivamo da podnesete ponudu za dodelu ugovora za nabavku mobilnih telefona. U nastavku je dokument sa detaljnijim opisom i uslovima učešća.

Poziv za podnošenje ponude – Telefoni

Krajnji rok za podnošenje ponuda je: 17. 4. 2019. u 12:00h

Ponude dostaviti neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu Naručioca: Milutin Stanković PR Softelm Niš, Sremska 9/27 18000 Niš, ili putem e-maila na adresu milutin@softelm.com najkasnije do 17. 4. 2019. u 12:00h.

 

Ova nabavka je deo realizacije projekta za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća koji finansira Evropska unija preko programa EU PRO.

classic

yes